27 września 2019r. w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym „Dom dla Chłopców „ w Częstochowie ul. Kubiny 2/4 odbyła się kolejna już konferencja naukowa dotycząca autyzmu. Tym razem zastanawiano się i dyskutowano bardzo praktycznie- JAK WSPIERAĆ CODZIENNOŚĆ OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU. Organizatorami tego cyklicznego już wydarzenia była Fundacja Primo Diagnosis oraz SOW „ Dom dla Chłopców”.

Patronaty honorowe nad tym ważnym spotkaniem przyjęli : Prezydent Miasta Krzysztof Matyjaszczyk, Arcybiskup Wacław Depo oraz Rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza prof. Anna Wypych –Gawrońska.

Konferencja zrealizowana była w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego pt.” Badania przesiewowe pod kątem zaburzeń ze spektrum autyzmu u 2-letnich dzieci mieszkańców Miasta Częstochowy.”

Otwierając konferencję i witając licznie zgromadzonych gości i uczestników organizator Małgorzata Pintele gospodarz i dyrektor SOW „Dom dla Chłopców” podkreśliła potrzebę takich spotkań wskazując na szybki wzrost liczby chłopców ze spektrum autyzmu w rzeczywistości wychowawczej Ośrodka , a tym samym-konieczność dostosowania opieki i warunków do ich potrzeb rozwojowych.

Anna Kościańska prezes fundacji Primo Diagnosis poinformowała zebranych, iż konferencja jest elementem szerszej kampanii wczesnego rozpoznawania zaburzeń ze spektrum autyzmu u małych dzieci realizowanego wspólnie z Urzędem Miasta Częstochowy.”

Jesteśmy jedyną gminą w Polsce realizującą taki zdrowotny program profilaktyczny , czego nam zazdroszczą inne ośrodki i placówki specjalistyczne Współpracując z psychiatrą, neurologiem możemy znacznie skrócić czas oczekiwania na rozpoznanie zaburzeń ze spektrum autyzmu , co jest niezmiernie ważne, gdyż to warunkuje szybką, skuteczną dalszą pomoc dziecku.” Zaapelowała o rozpowszechnianie projektu, o wykorzystanie szansy i sprawdzenia rozwoju własnego dziecka w ramach prowadzonych nieodpłatnych badań diagnostycznych.

Konferencja zgromadziła liczne grono rodziców, terapeutów, wychowawców- ponad 120 zarejestrowanych uczestników.

Obok wystąpień dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia warsztatowe z technik muzykoterapii i zajęć ruchowych. Szczęśliwcy którzy odpowiednio wcześniej zarejestrowali się na konferencję i warsztaty, mogli poznać skuteczne techniki pracy przekazane przez specjalistów, pracowników SOW „Dom dla Chłopców”

Konferencje poprowadziła dr Anna Banasiak pracownik Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie jednocześnie wiceprezes fundacji Primo Diagnosis.

Rozpoczynając obrady wskazano jak ważna jest samoświadomość u osób z ASD i jak to wpływa na ich samopoczucie i funkcjonowanie.

Psychiatra dziecięcy rozwiał wszelkie mity związane ze stosowaniem terapii farmakologicznej powołując się na pozytywne efekty stosowania neuroleptyków w autyzmie które co prawda nie likwidują objawów osiowych zaburzenia ale regulują częste współwystępujące z nim psychiczne symptomy.

Następne wystąpienie związane ze stosowaniem diet i pożywienia właściwego dla osób ze spektrum autyzmu przekonało obecnych o niedocenianej roli właściwego żywienia w życiu. W przypadku dzieci z autyzmem tzw. odżywianie mózgu, czy układu nerwowego jest niezbędne dla rozwoju.

Ostatnia prelegentka wskazała na ważność uwzględniania profilu sensorycznego osób ze spektrum autyzmu i dostosowania środowiska, aktywności, monitorowania natężenia bodźców sensorycznych w otoczeniu. Zaapelowała aby tzw. trudne zachowania dziecka widzieć w kontekście niewłaściwej modulacji sensorycznej- przeładowania lub tzw. pustki sensorycznej.

Uczestnicy w przerwie obrad mieli okazję wysłuchać znakomitego występu gitarowego dwóch utalentowanych licealistów Łukasza Krasiejko i Maxa Bartczaka.

Konferencji towarzyszyła wystawa pięknych prac artystycznych i malarskich wychowanków realizowanych w ramach prowadzonej w SOW „Dom dla Chłopców” arteterapii.

W trakcie konferencji można było poznać i zakupić najnowszą literaturę dotyczącą poruszanych problemów osób ze spektrum autyzmu prezentowaną przez akademicką częstochowską księgarnię Adyton.

Zamykając spotkanie wychowankowie Ośrodka podziękowali mini-występem wszystkim obecnym za udział w konferencji, zapraszając wszystkich do siebie ponownie za rok.

Reasumując spotkanie organizatorzy podkreślili ważność takich spotkań ułatwiających rozumienia istoty zaburzeń ASD bowiem lęk przed nieznanym , niewiedza, nie sprzyja budowaniu relacji, zamyka kontakt. Jednocześnie trzeba wiedzieć, iż każde zachowanie dziecka nawet trudne, nielogiczne czemuś służy i jest formą komunikatu / nie zawsze zrozumiałego dla nas/. Naszą powinnością jest starać się je właściwie odczytać i tak tworzyć warunki, środowisko aby było przyjazne, bezpieczne, wspierające dla specyficznych potrzeb osób ze spektrum autyzmu.

0

Podobne posty:

Wesołych Świąt
Zagrożenie koronawirusem
8 marca Dzień Kobiet

Dariusz Lelonek

Dodaj komentarz