16.10.2019r odbyła się wycieczka do Zabytkowej
Kopalni Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu. Kopalnia składa się z dwóch
poziomów o odmiennym charakterze ekspozycji. W klimat epoki i charakterystykę
pracy górników wprowadzają efekty audiowizualne.
Każdy z chłopców bardzo chętnie słuchał historii górnictwa
opowiadanej przez doświadczonego górnika.

 

0

Podobne posty:

Święto Odzyskania Niepodległości
„Szkoła pamięta” – gra terenowa – zasady, podsumowanie
Imieniny pracowników i wychowanków

Dariusz Lelonek

Dodaj komentarz