INFORMACJA O OCHRONIE I PRZETWARZANIU

DANYCH OSOBOWYCH

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)

 

 1. Specjalny Ośrodek Wychowawczy „Dom dla Chłopców” w Częstochowie, ul. Kubiny 2/4, 42-226 Częstochowa,
  gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie
  i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Specjalnego Ośrodka Wychowawczego „Dom dla Chłopców” w Częstochowie.
 3. Specjalny Ośrodek Wychowawczy „Dom dla Chłopców” w Częstochowie, co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionymi lub właściwymi do rozpatrzenia wnoszonych spraw.
 4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw,
  a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 6. Specjalny Ośrodek Wychowawczy „Dom dla Chłopców” w Częstochowie, nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.
 7. W przypadku wątpliwości z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora Danych Osobowych z prośbą o udzielenie informacji.