Specjalny Ośrodek Wychowawczy „Dom dla Chłopców” w Częstochowie

obecnie jest domem dla ok. 56 chłopców w wieku 7-24 lat, którzy przyjmowani są do Placówki na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Chłopcy uczęszczają do szkół podstawowych, gimnazjalnych, zawodowych oraz przysposabiającej do pracy. Nad ich wychowaniem czuwa wykwalifikowana kadra pedagogiczna współpracująca z nauczycielami szkół, do których uczęszczają chłopcy.

Od 2009 roku wychowankowie mieszkają w nowym budynku, w jedno, dwu i czteroosobowych pokojach. Mają do dyspozycji świetlice z aneksem kuchennym, kaplicę, świetlice edukacyjne, salę teatralną, basen oraz sprzęt rehabilitacyjny, suchy basen z piłeczkami, mały plac zabaw, salę do zajęć z Integracji Sensorycznej.

W wolnym czasie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań uczestnicząc w zajęciach: sportowych, plastyczno – technicznych, technicznych, z zakresu galanterii drzewnej, teatralnych, muzyczno – tanecznych, zajęciach na basenie rehabilitacyjnym. Talenty Chłopców poparte systematyczną pracą przekładają się na liczne sukcesy. Chłopcy korzystają z szeroko pojętej terapii ogólnorozwojowej: rewalidacji, terapeutycznych zajęć ruchowych, socjoterapii, psychoterapii oraz terapii Integracji Sensorycznej (SI).

Otoczeni są opieką specjalistów: logopedy, psychologa, terapeuty si, terapeuty z zakresu neurostymulacji, pielęgniarki, lekarza pediatry, lekarza psychiatry. Chłopcy czynnie uczestniczą w życiu domu, przez co uczą się samodzielności i zaradności życiowej. Ważnym jest także przekazywanie wychowankom fundamentalnych wartości chrześcijańskich oraz uczestnictwo w życiu sakramentalnym.

Radośnie obchodzone są także tak wyjątkowe dni jak: Święto Patrona – św. Stanisława Kostki, imieniny pracowników i wychowanków, 18 – te urodziny chłopców, Dzień Dziecka, Mikołaj. Tradycją domu są coroczne Jasełka, wystawiane dla szerokiej publiczności. Chlubą Ośrodka jest Sztandar i własny Hymn.

W Ośrodku funkcjonuje Samorząd Wychowanków. Dzięki ofiarności życzliwych ludzi, organizowane są wycieczki, a w okresie wakacji i ferii zimowych turnusy wypoczynkowe nad morzem, w górach i w innych ciekawych miejscach.

Nasza lokalizacja

[google_map_easy id=”2″]